How rape trials should go?

Lawyer: Did he rape her?

Witness: Yes, but she was drunk and passed out.

Lawyer: That's not what I asked. Did he rape her?

Witness: Yes, but she was wearin-

Lawyer: I didn't ask what she was wearing. Did he rape her?

Witness: Yes, but-

Lawyer: I didn't ask anything else. It's just a simple yes or no answer. Did he rape her?

Witness: Yes.

Laywer: Yes, he raped her.

Rape is rape is rape, no matter the context.

Thế giới sẽ vẫn phán xét dù bạn có làm gì đi chăng nữa. Vì thế hãy sống cuộc sống mà bạn muốn vãi

Thế giới sẽ vẫn phán xét dù bạn có làm gì đi chăng nữa. Vì thế hãy sống cuộc sống mà bạn muốn vãi

Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ phô bày sức mạnh trước chúng ta mà là kẻ chiến thắng những cuộc chiến chúng ta không hề hay biết

Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ phô bày sức mạnh trước chúng ta mà là kẻ chiến thắng những cuộc chiến chúng ta không hề hay biết

ourprincesswift:

Unique and different is the new generation of beautiful… 
You dont have to be like everybody else. In fact I don’t think you should.

Độc đáo và khác biệt là thế hệ mới của cái đẹp

Bạn không cần phải giống người khác. Thực ra thì tôi không nghĩ là bạn nên giống

(via makingupforlostlove)


I spent two years working on my album, RED. I called it that because of the tumultuous, crazy adventures in love and loss that it chronicles. In my mind, when you experience love that’s fast paced and out of control and mixes infatuation, jealousy, frustration, miscommunication, and all of those lovely emotions. In retrospect, it all looks red.

Tôi dành 2 năm để sáng tác album, Red. Tôi gọi nó thế bởi những cuộc phiêu lưu hỗn loạn, cuồng si và cả sự mất mát trong tình yêu mà nó ghi lại được. Trong thâm tâm tôi, khi bạn trải qua mối tình chóng vánh, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, mối tình kết hợp giữa những đam mê, hờn ghen, thất bại, hiểu lầm, và tất cả những cảm xúc đẹp đẽ kia, nhìn lại thì, chúng đều là màu Đỏ.

I spent two years working on my album, RED. I called it that because of the tumultuous, crazy adventures in love and loss that it chronicles. In my mind, when you experience love that’s fast paced and out of control and mixes infatuation, jealousy, frustration, miscommunication, and all of those lovely emotions. In retrospect, it all looks red.

Tôi dành 2 năm để sáng tác album, Red. Tôi gọi nó thế bởi những cuộc phiêu lưu hỗn loạn, cuồng si và cả sự mất mát trong tình yêu mà nó ghi lại được. Trong thâm tâm tôi, khi bạn trải qua mối tình chóng vánh, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, mối tình kết hợp giữa những đam mê, hờn ghen, thất bại, hiểu lầm, và tất cả những cảm xúc đẹp đẽ kia, nhìn lại thì, chúng đều là màu Đỏ.

(via probablymindlessdreaming)

taylorswift red quotes

People is not as gorgeous as they thought

Everyone is gettin prettier?

No, I don’t think so.

People are uglier due to their individualism, older because of flying time, pressures of daily life, But they are all paranoid of their beauties since they got artificial techniques like cosmetic surgeries, digital cameras and so on.

Probably they are not as good looking as pictures they have shown to public in the social media

@socialmedia @cosmeticsurgery